Nasza firma

Nasza firma została założona w 1987 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a w 2002 roku została przekształcona w spółkę akcyjną Keßler BauAG.
Jesteśmy średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym z siedzibą w powiecie Uckermark i zatrudniamy obecnie 69 osób.

icon_widget_image Poniedziałek – czwartek
7:15 – 18:00
Piątek
7:15 – 14:00
icon_widget_image Lützlower Damm 3a
17291 Hohengüstow gm.
Uckerfelde
icon_widget_image Tel.: 039861-59370
Faks: 039861-593737
icon_widget_image info@kessler-bau-group.de

Image Alt

Polityka ochrony danych osobowych

polityka ochrony danych osobowych

Nowe ramy prawne, które obowiązują na terytorium Unii Europejskiej, wzmacniają prawa osób fizycznych i obowiązki instytucji przetwarzających dane osobowe.

Firma Keßler-Bau AG stara się przestrzegać poniższych zasad podczas zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka może ulegać zmianom w zależności od obowiązującego kontekstu prawnego i regulacyjnego.

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez spółkę Keßler-Bau AG – Lützlower Damm 3a – 17291 Hohengüstow gm. Uckerfelde w Niemczech. W razie pytań prosimy o kontakt z Ronnym Kesslerem, członkiem zarządu spółki Keßler-Bau AG, za pomocą formularza kontaktowego pod tym linkiem albo pocztą elektroniczną: info@kessler-bau-group.de

2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych w przypadku korzystania z naszych formularzy

W dalszej części informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku korzystania z witryny internetowej firmy Keßler-Bau AG https://kessler-bau-group.de
W ramach zapytania kontaktowego:
 • raz na stronie „Kontakt”, na potrzeby odpowiedzi na wszystkie pytania
 • drugi raz na stronie „Inwestycje własne”, na potrzeby odpowiedzi na pytania dotyczące zakupu mieszkań lub zapytania o mieszkania na wynajem
Zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
 • Cel zapytania
 • Nazwisko
 • Imię
 • Adres e-mail
 • Informacje o zapytaniu
W przypadku kontaktu z nami przez naszą witrynę internetową https://kessler-bau-group.de poprzez te dwa formularze przetwarzamy przekazywane dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i wnioski. Usuwamy dane przekazane w takiej sytuacji, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania (2 lata). Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, w szczególności wtedy, gdy wprowadza je sam. Użytkownik witryny internetowej jest wówczas informowany, czy musi podać te informacje, czy też nie. Do przetwarzania danych wymagane jest wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola zgody znajdującego się w naszych formularzach.

Podczas przeglądania przez użytkownika naszej witryny internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby móc wyświetlić naszą witrynę internetową, a jednocześnie zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (np. wykrywanie i obrona przed atakami wycelowanymi w naszą witrynę internetową) – podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, punkt 1, lit. f RODO:

 • Adresse IP anonyme
 • La date et l’heure de l’appel de la demande
 • Décalage horaire par rapport à l’heure GMT (Greenwich Mean Time)
 • Navigateur
 • Système d’exploitation et son interface
 • Langue et version du logiciel de navigation

La durée de conservation des données est limitée et l’effacement a lieu dès que les données n’ont plus besoin d’être conservées pour le traitement.

3. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przede wszystkim chcielibyśmy poinformować Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Prawa te zostały wymienione w art. 15–22 RODO. Należą do nich:
 1. prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do informacji (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku,
 4. z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub podtrzymania roszczeń, prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z Ronnym Kesslerem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kessler-bau-group.de

To samo dotyczy pytań dotyczących przetwarzania danych przez firmę Keßler-Bau AG lub odwołania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Zgodnie z art. 77 RODO masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla naszej firmy jest berliński Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Niemcy, tel.: +49 (0) 30 138890, faks: +49 (0) 30 2155050, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Jednakże chętnie odpowiadamy na skargi, zanim zwrócimy się do organu nadzorczego.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegamy przepisów RODO oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów o ochronie danych. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z art. 6 RODO.


Wykorzystujemy dane osobowe w celu nawiązania relacji biznesowych, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunku umownego oraz oferowania naszych usług.


Twoja zgoda stanowi obowiązkowa również z punktu widzenia przepisów o ochronie danych. Niniejszym informujemy o celach przetwarzania danych oraz prawie do wycofania zgody.


Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, to wyraźnie zaznaczymy to w zgodzie.


Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na przepisy prawne i nie ma podstaw do przyjęcia, że prawnie uzasadniony interes w wyłączeniu przetwarzania przeważa nad Twoim interesem zasługującym na ochronę.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją podstawy wynikające z Twojej szczególnej
sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które realizujemy bez określania szczególnej sytuacji.

5. Przekazywanie stronom trzecim

Przekazujemy Twoje dane stronom trzecim tylko w ramach przepisów prawa lub za odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (ujawnienie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy sądowe).

6. Stosowanie plików cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookie, jeżeli korzystasz z naszej witryny internetowej https://kessler-bau-group.de Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym przez używaną przeglądarkę. Pliki cookie przekazują określone informacje do podmiotu, który je umieszcza. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer. Są one wykorzystywane, aby nasza witryna internetowa była bardziej atrakcyjna i skuteczna.

W tej witrynie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób
działania wyjaśniono szczegółowo poniżej:

 • Pliki cookie tymczasowe (zob. punkt a)
 • Pliki cookie trwałe (zob. punkt b)

a. Pliki cookie tymczasowe są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich na przykład sesyjne pliki cookie. Przechowują one identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki mogą być przypisane do sesji. W ten sposób Twój komputer zostanie rozpoznany, gdy wrócisz do naszej witryny internetowej. Pliki cookie sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

b. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Możesz również ustawić swoją przeglądarkę zgodnie z własnymi preferencjami i np. odrzucić pliki cookie dostawców zewnętrznych lub wszystkie pliki cookie. Pliki cookie dostawców zewnętrznych to pliki cookie, które są umieszczane przez podmiot zewnętrzny, a nie przez witrynę internetową, na której aktualnie się znajdujesz. Pamiętaj, że w przypadku wyłączenia plików cookie możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Pliki cookie, które nie są niezbędne w celach technicznych, są umieszczane tylko za Twoją zgodą (zgodnie z art. 6, ust. 1, punkt 1, lit. a RODO). Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie pod poniższym linkiem i cofnąć udzielone zgody.

Możesz to zrobić r.wnież za pośrednictwem zakładki „Zarządzaj swoją zgodą” wyświetlanej w prawym dolnym rogu naszej witryny internetowej https://kessler-bau-group.de. Kliknij link, aby zapoznać się z naszą Polityką plik.w cookie i dowiedzieć się więcej na ten temat.

7. Zmiany naszej Polityki ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli będzie tego wymagał rozwój techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy nasze informacje o ochronie danych. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki ochrony danych osobowych. Obecnie obowiązuje wersja z grudnia 2022 roku.